Boda til Wenche

Otolitter (Øresteiner) fra 46 ulike fiskeslag fra Åfjorden