Spesielle skjell

Hengende kule av blåskjell

Otere i Stormløypa på Nesje Fort

Ærfuglreir i Stormløypa på Nesje Fort

Armfoting fisket av Steinar Kverhellen på line i Åfjorden 2007

Armfotinger er en dyregruppe som lever i havet. Det finnes kun noen få nålevende arter, mens de finnes rikelig som fossiler fra paleozoikum og mesozoikum.

Armfoting Vitenskapelig navn: Brachiopoda

Sjøpølse (Psolus) fått på line på 2-300 meters dyp i Åfjorden Hyllestad

Sjøpølse (Psolus) fått på line på 2-300 meters dyp i Åfjorden Hyllestad

Sjøpølse (Psolus)

Sjøpølse (Psolus)

Sjøpølse (Psolus)

Skjell fra Refviksanden

Havmus tenner

Skjell fra Refviksanden

Fortenner Havmus

Kråkebolle bit

Køning fra Refviksanden

Sjelett fra Sjømus

skate pigg

Skjell fra Refviksanden

Ravneklo med hjerte

Ravneklo med hjerte

Ravnefot med sølvhjerte

steinkrabbe