Otolitter - eller Ørestener er fiskens ferdskriver

Her er ulike otolitter - du ser de best i full skjerm - trykk på

Otolitt av Berggylt 2012

Bergylt 2012

Otolitt av Blålange - fisket av Steinar 2011

Blålange - fisket av Steinar 2011

Blåstål fisket av John 2013

Breiflabb-1

Otolitt av Brosme - fisket av Steinar 2011

Brosme - fisket av Steinar 2011

Breiflabb

Gapeflundre fisket av John 2013

Otelitter av Havål 2014 Fisket av Alek

Hyse

hyse-1

Otolitt av Hvitting

Hvitting-1

Horngjel fisket av Alek 2013

Hårvar - fisket av John 2013

Otolitt av Knurr fisket av John 2012

Kolmule fisket av Wenche og Alek 2022

Knurr fisket av John-1

Hestemakrell fisket av Alek 2012

Hestemakrell fisket av Alek 2012

Otolitt av Knurr 2012

knurr-1

Kveite - 10 kg - fisket av John

Otolitt av Kveite - 10 kg - fisket av John

Laks 10 kg fisket av Alek

Laks 10 kg fisket av Alek

Lange 10 kg fisket av Steinar i 2010

Otolitt av Lange 10 kg fisket av Steinar i 2010

Lusuer 2012

Lusuer 2012-1

Otolitt av Lyr

lyr

Lysing 2011

Otolitt av Lysing 2011

Paddetorsk fisket av John i 2017

Piggulke fisket av Ralf 2012

Piggulke fisket av Ralf 2012

Piggvar - fisket av Ralf 2010

Otolitt av Piggvar - fisket av Ralf 2010

Sei 2010 8,5 kg

Otolitt av Sei 2010 8.5 kg

Sild fisket av Steinar 22.09.2012

Sild fisket av Steinar 22.09.2012

Skjellbrosme 2011fisket av Steinar

Otolitt av Rødknurr - fisket av John 2012

Otolitt av Rødknurr - fisket av John 2012

Rødspette 2012

Otolitt av Rødspette 2012

Skolest 2011 fisket av Steinar

Skolest-1

Rødnebb fislet av Alek 2013

Skrubbe 2012 fisket av John

Otolitt av Skrubbe 2012 fisket av John-1

Sypike fisket av John 2012

Sypike fisket av John 2012

Tangbrosme fisket av John i 2017

Torsk 2012

Uer

Otolitt av Uer

vanlig ulke fisket av John 2012

vanlig ulke fisket av John 2012

Vassild fisket av John og Steinar 2013

Ørret ca 6 kg fisket av Alek 2013

Ørret ca 6 kg fisket av Alek 2013

vanlig fløyfisk 2014

St.Petersfisk fisket av John 2014

Vortekjeks fått av Kristoffer 2015

Ål fisket av John i 2016

Rødnebb fisket av Alek 2021

Grøngylt 2021 fisket av Alek

Her kan du se bilder av otolitter eller ørestein fra 47 ulike fisker:
Bergylt, Blålange, Blåstål, Breiflabb, Brosme, Gapeflundre, Glassvar, Grøngylt, Havabbor,
Hestemakrell, Havål, Horngjel,   Hvitting, Hyse,   Håvar, Kolmule, Kveite, Laks, Lange, Lomre,  Lusuer, Lyr, Lysing, Paddetorsk , Piggulke, Piggvar, Rødknurr, Rødspette,  Rødnebb, Sei, Sild, Skjellbrosme, Skolest, Sypike, Skrubbe, St.Petersfisk, Tangbrosme, Torsk, Uer,  Vanlig Fløyfisk,  Vanlig Knurr, Vanlig Ulke, Vassild, vortekjeks, Ørret, Ål. 
Øresteinen kalles gjerne fiskens ferdskriver. Alder, vekst, temperatur, vandringsmønster, kjønnsmodning, antall gyteperioder, genetisk mangfold og forurensing: Alt dette kan man lære om ved å analysere øresteiner.  Mer om ørestener finner du her: